ทำไมจึงต้องสมัครกับเรา

มารู้จักกับโครงการ “Au Pair in USA” กันก่อน
“Au Pair” หรือที่คนไทยเรียกกันจนติดปากว่า “โครงการออแพร์”  คือโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีจากนานาประเทศทั่วโลก ได้มีโอกาสในการเดินทางไปหาประสบการณ์  ทำงาน  ท่องเที่ยว  เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน พร้อมๆ ไปกับการเรียนและฝึกภาษาอังกฤษจากผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง 

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับวีซ่าประเภท J-1 (Cultural exchange visitor) ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน  โดยจะพักอาศัยและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นเวลา 1 ปี   พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กให้กับครอบครัวที่เราอาศัยอยู่ (host family)    ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา  และที่สำคัญ จะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตและแนวคิดต่างๆ  ของชาวอเมริกันอย่างใกล้ชิด และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 30 วันหลังจากจบโครงการอีกด้วย

ทำไมจึงสมัครกับเรา “USAuPair”

” USAuPair”  คือองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งจาก U.S. Department of State ให้เป็นผู้สนับสนุนและดำเนินการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม “โครงการออแพร์” ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง “USAuPair” ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐของอเมริกามากว่า 20 ปี รวมทั้งเคยมีประสบการณ์ตรงในการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ หรือ host family ด้วยตนเองมาก่อนด้วย

เรามีทีมงานที่คอยดูแลออแพร์อย่างใกล้ชิด ที่ปรึกษาประจำเขต 1 ท่านต่อ 10 ครอบครัวเท่านั้น และบ้านของที่ปรึกษาเขตจะห่างไม่เกิน 1 ชั่วโมงจากบ้านของแฟมิลี่ และเรามีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดที่ออแพร์ทุกคนจะต้องได้รับโอกาสเข้าทำกิจกรรมกับที่ปรึกษาประจำเขตทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าเยาวชนออแพร์ของเราทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

Share