News

Study in Singapore

สิงคโปร์ (Singapore) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางทิศใต้ของประเทศไทยโดยต่อจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดในเอซียตะวันออกเฉียงใต้  มีลักษณะเป็นเกาะหลักหนึ่งเกาะ และเกาะขนาดจิ๋วล้อมรอบ 63 เกาะ เกาะหลักมีเนื้อที่รวม 682 ตารางกิโลเมตร  ติดฝั่งทะเลทั้ง 3 ด้าน ซึ่งอยู่ตรงกลางสี่แยกของโลกคือ ทิศเหนือ ติดกับช่องแคบยะโอร์ ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตก ติดกับช่องแคบมะละกา และทิศใต้ ติดกับช่องแคบสิงคโปร์ ส่งผลให้กิดความได้เปรียบซึ่งมีส่วนผลักดันให้สิงคโปร์เติบโตเป็นศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยวและการสื่อสารที่สำคัญของโลกฤดูกาลและสภาพอากาศอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 23-33 องศาเซลเซียส  มีแดดตลอดปีฤดูฝนช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม  ซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนน้อยที่สุด เนื่องจากฝนตกชุก    ฤดูร้อนช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนที่สุด   และเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่แดดจ้ามากที่สุด การเงินและธนาคารสกุลเงิน  แบ่งเป็น ดอลลาร์สิงคโปร์ (GSD) และ เซ็นต์  สำหรับธนบัตรสิงคโปร์ ได้แก่ 2, 5, 10, 50, 100, 1,000, 10,000   เงินสกุลอื่น…
Read more

เรียนต่อ อเมริกา

ระบบการศึกษาอเมริกา แบ่งออกเป็นระดับดังนี้ 1. ระดับอนุบาล ( Kindergarten) การศึกษาระดับนี้ ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ2. ระดับประถมศึกษา (Elementary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 6 – 11 ปี มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถม 6)3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 12 – 18 ปี (มัธยมปีที่ 1-6) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

เรียนต่อ MBA อเมริกา

MBA หรือ Master of Business Administration หลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ เป็นหนึ่งในสาขายอดนิยม ที่นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ สนใจเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจจะเป็นด้วยว่า สาขา MBA นี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และต่อมาได้รับความนิยมไปทั่วโลก หลักสูตร MBA เน้นการสอนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ บริหารองค์กร บุคคล การวิเคราะห์โอกาส และการแก้ปัญหาในการทำธุรกิจ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจทุกประเภท แม้กระทั่งธุรกิจเล็กๆ ส่วนตัว

เรียนต่ออเมริกาด้วยวุฒิ GED

GED ย่อมาจาก General Education Development ซึ่งเป็นวุฒิเหมือนการสอบเทียบระดับชั้นมัธยมปลายของประเทศสหรัฐอเมริกา คล้ายๆ กับ กศน ของบ้านเรานั่นเอง นักเรียนที่สอบ GED ได้ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และจะได้วุฒิ Diploma นี้ เมื่ออายุ 17 ปีขึ้นไป มีการสอบทั้งหมด 4 วิชา คือ Language Arts, Social Studies, Maths และ Science

USA High School

เรียนต่อมัธยมประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกา จะเริ่มต้นที่ Grade 9 หรือ Grade 10 ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐ และจะเรียนจนถึง Grade 12 เพื่อจบ high shcool diploma ในบางโรงเรียนจะมีเรียนถึง Grade 13 หรือ Preparation year สำหรับเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย Top Rank หรือ มหาวิทยาลัยในเครือ Ivy League ที่มีการแข่งขันกันสูง สำหรับนักเรียนต่างชาติ หากต้องการเรียนจบได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายจากสหรัฐอเมริกา ตามกฏแล้วจะต้องเรียนจบจากโรงเรียนที่สามารถออกเอกสารวีซ่าประเภท F1 ให้ได้ และจะต้องเรียนอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา นักเรียนไทย ส่วนใหญ่ถ้าย้ายจากโรงเรียนไทย ควรจะต้องเริ่มเรียนที่ Grade 9. หรือ Grade 10 เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการปรับภาษาและปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาใหม่ นักเรียนบางโรงเรียน จะมีหลักสูตรปรับภาษา (ESL Program) ให้กับนักเรียนต่างชาติที่ภาษาอังกฤษยังไม่ดีมากพอที่จะเข้าร่วมเรียนกับนักเรียนอเมริกันได้ และในบางโรงเรียน นักเรียนจะต้องสอบเข้า หรือมีผลสอบวัดระดับภาษามาก่อนด้วย  iHost…
Read more

คอร์สเรียนภาษา USA

สหรัฐอเมริกามีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ ที่มีแหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ดังๆ ให้เช็คอิน แถบชนบทที่เป็นอเมริกันสไตล์ และสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์แบบใดที่คุณกำลังมองหาคุณสามารถหาได้ในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าคุณจะเลือกเมืองไหน ก็ได้ประสบการณ์ให้จดจำที่แตกต่างกัน จะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเพื่อนใหม่จากทั่วโลก ในขณะทีเดินทางได้ทั่วสหรัฐอเมริกาและเพลิดเพลินกับสังคมที่หลากหลาย

LSBF-Singapore

สถาบัน London School of Business & Finance ประเทศสิงคโปร์ เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่มีหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป ได้รับการสนับสนุนหลักสูตรจาก London School of Business & Finance ประเทศอังกฤษ ในปี 2016 LSBF ได้รับการจัดอันดับเป็น The Best Private School in Accountancy และ The Best Private School in Hospitality and Tourism ของประเทศสิงคโปร์

เรียนภาษาทั่วโลกกับ Kaplan

หากกำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ แต่ยังไม่รู้จะไปประเทศไหนดีขอแนะนำสถาบันภาษา Kaplan ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการสอนภาษาระดับโลก

Inspiring talk…ทุนเรียนมัธยมประเทศอังกฤษ

วันนี้ iHost ขออนุญาตคุณแม่น้องบอส มาแชร์เรื่องการเรียนที่ประเทศอังกฤษของน้อง น้องบอส เป็นนักเรียนที่เรียนมาจากโรงเรียนภาคไทยของรัฐธรรมดา ถึงชั้นมัธยมปลายปีที่ 5 เทอม 1 หลังจากนั้น น้องได้ตัดสินใจไปเรียนต่อระดับ A Level ที่ประเทศอังกฤษ โดยน้องบอสสามารถสอบภาษาอังกฤษ และใช้เกรด GPA จากโรงเรียนยื่นสมัครเรียน และได้ทุนส่วนลดค่าเรียนถึง 40% เรื่องราวของน้องน่าสนใจมาก เนื่องจากว่า เรามีน้องๆ หลายคนจากโรงเรียนภาคไทย ที่อาจจะอยากทราบข้อมูลว่า ถ้าเราไม่ได้เรียนอินเตอร์มา จะเรียนระดับ A Level ได้หรือไ่ม่ ใครที่อาจจะไม่มั่นใจ ลองมาอ่านบทสัมภาษณ์ของน้องบอสกันค่ะ 

Inspiring talk…เมื่อได้เรียนในสิ่งที่รัก

ความสำเร็จจากน้องแสตมป์ นักเรียนไทยอีกหนึ่งคนที่จบจาก สถาบัน CSVPA โรงเรียนที่สอนเฉพาะด้าน Arts & Performance ที่ เมือง Cambridge ประเทศอังกฤษ นอกจากเป็นความภูมิใจของตัวน้องเองและครอบครัว ยังมีเรื่องราวดีๆ ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ คนอื่นๆ ได้ด้วย