Canada

แคนาดาเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก  ทั้งยังเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูง และค่าครองชีพยังต่ำกว่าอเมริกาประมาณ 30% เป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับคนต่างชาติ เงียบ สงบ จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนในการตัดสินใจไปศึกษาต่อเป็นอย่างยิ่ง สภาพภูมิศาสตร์ แคนาดา (Canada) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีพื้นที่ 9,976,140 ตารางกิโลเมตร ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นสหพันธรัฐที่ประกอบด้วย
สถาบันภาษาประเทศแคนาดา Location: Toronto, Vancouver, CalgaryPromotion 12 wks  >>>   $ 2400Promotion 24 wks   > Contact us        Location: Toronto, Vancouver, MontrealPromotion 1-22
แคนาดาเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก  ทั้งยังเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูง และค่าครองชีพยังต่ำกว่าอเมริกาประมาณ 30% เป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับคนต่างชาติ เงียบ สงบ จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนในการตัดสินใจไปศึกษาต่อเป็นอย่างยิ่ง สำหรับน้องๆ นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศแคนาดาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา น้องๆ และผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียน เมือง และรัฐที่จะไปศึกษาต่อได้เอง โดยนักเรียนปกติ จะเปิดรับสมัครทั้งปี และหลายโรงเรียนสามารถเริ่มเข้าเรียนได้ตลอด โดยอิงจากอายุปัจจุบันของนักเรียน ตัวอย่าง
หากกำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ แต่ยังไม่รู้จะไปประเทศไหนดีขอแนะนำสถาบันภาษา Kaplan ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการสอนภาษาระดับโลก ที่โรงเรียนสอนภาษาของ Kaplan ทั่วโลก มีหลักสูตรทั้งหมดหลากหลายระดับให้นักเรียนที่มีความต้องการที่แตกต่างสามารถเลือกในสิ่งที่ตัวเองสนใจให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายส่วนตัวของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว มากไปกว่านั้นนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่าง K+ ที่ออกแบบมาโดยใช้เทคโนโลยีและใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว นักเรียน สามารถเลือกคอร์สเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป  พร้อมด้วยระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่าง K+ ที่ออกแบบมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านทางเทคโนโลยีทั้งในและนอกห้องเรียน คอร์สเรียนมีความหลากหลายอย่างคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป