Category: Canada

Study in Canada

แคนาดาเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก  ทั้งยังเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูง และค่าครองชีพยังต่ำกว่าอเมริกาประมาณ 30% เป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับคนต่างชาติ เงียบ สงบ จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนในการตัดสินใจไปศึกษาต่อเป็นอย่างยิ่ง สภาพภูมิศาสตร์ แคนาดา (Canada) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีพื้นที่ 9,976,140 ตารางกิโลเมตร ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นสหพันธรัฐที่ประกอบด้วย 10 รัฐ (provinces) และ 3 ดินแดน (territories)  ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีภาษาทางการ 2 ภาษานั้นคือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ฤดูกาลและภูมิอากาศ โดยทั่วไปแล้วประเทศแคนาดาจะมีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 4 ฤดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกาที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 °C หรือร้อนกว่านั้น ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบ สำหรับอุณหภูมิในช่วงใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง เวลา เวลาในประเทศแคนาดาได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 โซนโดยอิงตามพื้นที่ ซึ่งในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมงโดยประมาณ…
Read more

เรียนภาษาทั่วโลกกับ Kaplan

หากกำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ แต่ยังไม่รู้จะไปประเทศไหนดีขอแนะนำสถาบันภาษา Kaplan ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการสอนภาษาระดับโลก

University of Victoria

University of Victoria, BC, Canada เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตเมืองวิคตอเรีย เมืองหลวง ในรัฐบริติชโคลัมเบีย และเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก มีนักศึกษาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายพันคน เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในด้านการสอน และงานวิจัย โดยมีหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก และประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างๆ อีกด้วย

เรียนและทำงานในแคนาดา

Study & Work in Canada หลักสูตร Certificate/Diploma ในแคนาดา เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมาตลอด โดยเฉพาะด้าน Business และ Hospitality และในช่วงปีหลังๆ นี้ หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ไอที สุขภาพ ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเรียน Diploma นั้น นักเรียนสามารถทำงานแบบถูกกฏหมายได้ระหว่างเรียน หรืออาจจะมีบางหลักสูตรที่มีการฝึกงานแบบมีรายได้ด้วย และเมื่อจบหลักสูตรจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ก็จะสามารถขอ Post Graduation Work Permit ได้ ตามระยะเวลาขอหลักสูตร เช่น หลักสูตร 1 ปี จะขอ PGWP ได้ 1 ปี เป็นต้น

เรียนภาษาประเทศแคนาดา

แคนาดา เป็นหนึ่งในประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ ที่นักเรียนนิยมไปเรียนภาษาท้้งระยะสั้นและระยะยาว เพราะประเทศแคนาดา ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัย และธรรมชาติที่สวยงาม นักเรียนสามารถเลือกเรียนคอร์สภาษาอังกฤษได้หลากหลายรูปแบบ และมีเมืองหลายเมืองที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว เมืองที่นักเรียนต่างชาตินิยมไปเรียนภาษา ได้แก่ Vancouver Toronto Victoria Ottawa เป็นต้น

เรียนต่อมัธยมแคนาดา

แคนาดาเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก  ทั้งยังเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูง และค่าครองชีพยังต่ำกว่าอเมริกาประมาณ 30% เป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับคนต่างชาติ เงียบ สงบ จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนในการตัดสินใจไปศึกษาต่อเป็นอย่างยิ่ง