Month: December 2020

Study in USA

เรียนต่ออเมริกา สำหรับน้องๆ นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศอเมริกา น้องๆ และผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียน เมือง และรัฐที่จะไปศึกษาต่อได้เอง โดยนักเรียนปกติ นักเรียนจะไปเรียนด้วยวีซ่าประเภท F1 น้องๆ ที่สมัครเรียนผ่านเรา จะได้รับการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การขอทุนการศึกษา การเตรียมตัวขอวีซ่า การเตรียมตัวก่อนเดินทาง และดูแลระหว่างเรียน บริการของเรา 1. ช่วยจัดหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการ ทั้งด้านงบประมาณ คุณภาพ และลักษณะของโรงเรียน2. ช่วยจัดการด้านเอกสาร กรอกใบสมัคร ประสานงานกับโรงเรียน 3. ประสานงานด้านการจัดหาที่พัก (สำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่กับ Host Family)4. ดำเนินการช่วยเหลือด้านการยื่นเอกสารวีซ่า ตลอดจนตั๋วเครื่องบิน และการเตรียมตัวก่อนเดินทาง5. มีเจ้าหน้าที่ (Counselor) ช่วยเหลือและดูแลน้องๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆหรือรายละเอียดเพิ่มเติมและค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 098-515-0815 Facebook: iHost Thailand หรือ Line ID: ihostthailand ลักษณะภูมิประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในเรื่องของภูมิประเทศ คือมีทั้ง ป่าดงดิบ ทะเลทราย ภูเขา ที่ราบสูง…
Read more

Study in Canada

แคนาดาเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก  ทั้งยังเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูง และค่าครองชีพยังต่ำกว่าอเมริกาประมาณ 30% เป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับคนต่างชาติ เงียบ สงบ จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนในการตัดสินใจไปศึกษาต่อเป็นอย่างยิ่ง สภาพภูมิศาสตร์ แคนาดา (Canada) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีพื้นที่ 9,976,140 ตารางกิโลเมตร ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นสหพันธรัฐที่ประกอบด้วย 10 รัฐ (provinces) และ 3 ดินแดน (territories)  ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีภาษาทางการ 2 ภาษานั้นคือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ฤดูกาลและภูมิอากาศ โดยทั่วไปแล้วประเทศแคนาดาจะมีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 4 ฤดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกาที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 °C หรือร้อนกว่านั้น ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบ สำหรับอุณหภูมิในช่วงใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง เวลา เวลาในประเทศแคนาดาได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 โซนโดยอิงตามพื้นที่ ซึ่งในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมงโดยประมาณ…
Read more

Study in Japan

Study in Europe

ประเทศในทวีปยุโรป (นอกเหนือไปจากสหราชอาณาจักร) ได้มีการจัดตั้งสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบไปด้วย 27 ประเทศ คือ Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain และ Sweden ทำให้ประเทศในสหภาพยุโรปมีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ การเมือง แต่ว่าแต่ละประเทศก็ยังมีอิสระในการปกครองของตัวเองปัจจุบัน มีหลายประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาระดับดีมาก และเหมาะกับการไปศึกษาต่อ เช่น เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน โปแลนด์ มอลต้า เป็นต้น เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจากประเทศในสหภาพยุโรป นักเรียนยังได้รับโอกาสในการฝึกงานอีกด้วย ข้อดีของการไปเรียนต่อประเทศแถบยุโรป…
Read more

Study in New Zealand

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้  นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน (Wellington) ปริมาณพื้นที่ของประเทศคือ 268,680 ตารางกิโลเมตร ( 103,738 ตารางไมล์ ประเทศนิวซีแลนด์มีแหล่งน้ำครอบคลุมทั่วประเทศและเป็นประเทศอันดับที่ 7 ของโลกที่มีพื้นที่ทางน้ำซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจครอบคลุมถึง 4 ล้านตารางกิโลเมตร ( 1.5 ล้านตารางไมล์ ) มากกว่าขนาดพื้นที่ดินถึง 15 เท่า มีพื้นที่หลายแห่งที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจและถูกนำไปเป็นฉากสำหรับถ่ายทำรายการทีวีและภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง The Lord Of The Ring และ The Last Samurai ฤดูกาลและภูมิอากาศ      ภูมิอากาศของนิวซีแลนด์เป็นแบบกึ่งเขตร้อนในตอนเหนือ และ แบบเขตอบอุ่นในตอนใต้ สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีฝนชุก และมีลักษณะอากาศที่ไม่หนาวและไม่ร้อนจัด นิวซีแลนด์ประกอบด้วย 4 ฤดู คือ      ฤดูร้อน        อยู่ระหว่างเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์      ฤดูใบไม้ร่วง …
Read more

Study in Australia

ประเทศออสเตรเลียมีภูมิประเทศลักษณะเป็นเกาะทวีป มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 รองจากรัสเซีย แคนาดา จีน อเมริกา และบราซิล เนื้อที่ 1 ใน 3 ของประเทศเป็นทะเลทรายเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งทวีปตั้งอยู่บนซีกโลกใต้ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีประชาชนชาวยุโยป เอเชีย และชนเผ่าอะบอริจินส์อาศัยอยู่รวมกัน ประกอบด้วยรัฐ 6 รัฐ คือ  New South Wales (NSW), Victoria (VIC), Queensland (QLD), Western Australia (WA), South Australia (SA), Tasmania (TAS), Northern Territory (NT), Australian Capital Territory (ACT)        เมืองหลวง       Canberra    อยู่ในรัฐ NSW เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง สถาบันระดับชาติ        เมืองสำคัญ       Sydney      อยู่ในรัฐ NSW มีประชากรมากที่สุด เมืองศูนย์กลางธุรกิจ ที่ตั้งของสถาบันการศึกษามากมาย        Melbourne  อยู่ในรัฐ VIC …
Read more

Study in Singapore

สิงคโปร์ (Singapore) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางทิศใต้ของประเทศไทยโดยต่อจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดในเอซียตะวันออกเฉียงใต้  มีลักษณะเป็นเกาะหลักหนึ่งเกาะ และเกาะขนาดจิ๋วล้อมรอบ 63 เกาะ เกาะหลักมีเนื้อที่รวม 682 ตารางกิโลเมตร  ติดฝั่งทะเลทั้ง 3 ด้าน ซึ่งอยู่ตรงกลางสี่แยกของโลกคือ ทิศเหนือ ติดกับช่องแคบยะโอร์ ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตก ติดกับช่องแคบมะละกา และทิศใต้ ติดกับช่องแคบสิงคโปร์ ส่งผลให้กิดความได้เปรียบซึ่งมีส่วนผลักดันให้สิงคโปร์เติบโตเป็นศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยวและการสื่อสารที่สำคัญของโลกฤดูกาลและสภาพอากาศอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 23-33 องศาเซลเซียส  มีแดดตลอดปีฤดูฝนช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม  ซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนน้อยที่สุด เนื่องจากฝนตกชุก    ฤดูร้อนช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนที่สุด   และเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่แดดจ้ามากที่สุด การเงินและธนาคารสกุลเงิน  แบ่งเป็น ดอลลาร์สิงคโปร์ (GSD) และ เซ็นต์  สำหรับธนบัตรสิงคโปร์ ได้แก่ 2, 5, 10, 50, 100, 1,000, 10,000   เงินสกุลอื่น…
Read more

เรียนต่อ อเมริกา

ระบบการศึกษาอเมริกา แบ่งออกเป็นระดับดังนี้ 1. ระดับอนุบาล ( Kindergarten) การศึกษาระดับนี้ ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ2. ระดับประถมศึกษา (Elementary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 6 – 11 ปี มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถม 6)3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 12 – 18 ปี (มัธยมปีที่ 1-6) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

Study in UK

The Palace of Westminster Big Ben at night, London, England, UK ประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียนต่อมากที่สุด เนื่องจากเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบระบบการศึกษาของหลายๆ ประเทศ ทั้งยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประเทศ ความปลอดภัยค่อนข้างสูง และเดินทางสะดวก ระดับที่นักเรียนไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ ส่วนใหญ่ คือ การเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก และการเรียนภาษาระยะสั้น ลักษณะภูมิประเทศ ประเทศอังกฤษมีชื่อเต็มว่า สหราชอาณาจักรบริเทนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) แบ่งออกเป็น 4 แคว้นใหญ่ คือ อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ มีเมืองหลวงคือ กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ นี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ฤดูกาลและภูมิอากาศประเทศอังกฤษมีฤดูกาลทั้งหมด 4 ฤดู คือฤดูใบไม้ผลิ…
Read more

Inspiring talk…ประสบการณ์สร้างฝันให้เป็นจริง

กรุงโรม ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว! นี่เป็นคำกล่าวที่เป็นเรื่องจริงสำหรับ น้องว่าน สาวน้อยที่เมื่อ 10 ปีก่อนเป็นเด็กน้อยที่มาเข้าร่วมโครงการกับ iHost เด็กที่เราต้องคอยดูแล เป็นห่วง ตอนอยู่ฝึกงานโรงแรมอยู่อเมริกา… มาจนวันนี้น้องบอกเราว่า น้องมีธุรกิจของตัวเองแล้ว เพราะ ตอนนี้ น้องเป็นเจ้าของกิจการโรงแรม น่าน วรรณวัตร ที่น้องใช้ทั้งเวลา แรงกาย แรงใจ และความรู้ที่มีมาทำโรงแรมนี้ด้วยตัวเองคนเดียว! iHost ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย และภูมิใจกับน้องด้วยจริงๆ เราเลยต้องแวะไปเยี่ยมชมกิจการของสาวน้อย และพูดคุยกันซะหน่อย เผื่อว่าเรื่องราวของน้องว่าน จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆ ที่กำลังตามความฝันกันอยู่นะคะ