Category: USA

ทุนการศึกษาอเมริกา

ข่าวทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากประเทศอเมริกา เรารวบรวมมาไว้ให้ที่นี่แล้ว น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาอัพเดทกันได้ตรงนี้เลยค่ะ

Study in USA

เรียนต่ออเมริกา สำหรับน้องๆ นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศอเมริกา น้องๆ และผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียน เมือง และรัฐที่จะไปศึกษาต่อได้เอง โดยนักเรียนปกติ นักเรียนจะไปเรียนด้วยวีซ่าประเภท F1 น้องๆ ที่สมัครเรียนผ่านเรา จะได้รับการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การขอทุนการศึกษา การเตรียมตัวขอวีซ่า การเตรียมตัวก่อนเดินทาง และดูแลระหว่างเรียน บริการของเรา 1. ช่วยจัดหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการ ทั้งด้านงบประมาณ คุณภาพ และลักษณะของโรงเรียน2. ช่วยจัดการด้านเอกสาร กรอกใบสมัคร ประสานงานกับโรงเรียน 3. ประสานงานด้านการจัดหาที่พัก (สำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่กับ Host Family)4. ดำเนินการช่วยเหลือด้านการยื่นเอกสารวีซ่า ตลอดจนตั๋วเครื่องบิน และการเตรียมตัวก่อนเดินทาง5. มีเจ้าหน้าที่ (Counselor) ช่วยเหลือและดูแลน้องๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆหรือรายละเอียดเพิ่มเติมและค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 098-515-0815 Facebook: iHost Thailand หรือ Line ID: ihostthailand ลักษณะภูมิประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในเรื่องของภูมิประเทศ คือมีทั้ง ป่าดงดิบ ทะเลทราย ภูเขา ที่ราบสูง…
Read more

เรียนต่อ อเมริกา

ระบบการศึกษาอเมริกา แบ่งออกเป็นระดับดังนี้ 1. ระดับอนุบาล ( Kindergarten) การศึกษาระดับนี้ ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ2. ระดับประถมศึกษา (Elementary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 6 – 11 ปี มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถม 6)3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 12 – 18 ปี (มัธยมปีที่ 1-6) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

เรียนต่อ MBA อเมริกา

MBA หรือ Master of Business Administration หลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ เป็นหนึ่งในสาขายอดนิยม ที่นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ สนใจเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจจะเป็นด้วยว่า สาขา MBA นี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และต่อมาได้รับความนิยมไปทั่วโลก หลักสูตร MBA เน้นการสอนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ บริหารองค์กร บุคคล การวิเคราะห์โอกาส และการแก้ปัญหาในการทำธุรกิจ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจทุกประเภท แม้กระทั่งธุรกิจเล็กๆ ส่วนตัว

เรียนต่ออเมริกาด้วยวุฒิ GED

GED ย่อมาจาก General Education Development ซึ่งเป็นวุฒิเหมือนการสอบเทียบระดับชั้นมัธยมปลายของประเทศสหรัฐอเมริกา คล้ายๆ กับ กศน ของบ้านเรานั่นเอง นักเรียนที่สอบ GED ได้ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และจะได้วุฒิ Diploma นี้ เมื่ออายุ 17 ปีขึ้นไป มีการสอบทั้งหมด 4 วิชา คือ Language Arts, Social Studies, Maths และ Science

USA High School

เรียนต่อมัธยมประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกา จะเริ่มต้นที่ Grade 9 หรือ Grade 10 ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐ และจะเรียนจนถึง Grade 12 เพื่อจบ high shcool diploma ในบางโรงเรียนจะมีเรียนถึง Grade 13 หรือ Preparation year สำหรับเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย Top Rank หรือ มหาวิทยาลัยในเครือ Ivy League ที่มีการแข่งขันกันสูง สำหรับนักเรียนต่างชาติ หากต้องการเรียนจบได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายจากสหรัฐอเมริกา ตามกฏแล้วจะต้องเรียนจบจากโรงเรียนที่สามารถออกเอกสารวีซ่าประเภท F1 ให้ได้ และจะต้องเรียนอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา นักเรียนไทย ส่วนใหญ่ถ้าย้ายจากโรงเรียนไทย ควรจะต้องเริ่มเรียนที่ Grade 9. หรือ Grade 10 เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการปรับภาษาและปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาใหม่ นักเรียนบางโรงเรียน จะมีหลักสูตรปรับภาษา (ESL Program) ให้กับนักเรียนต่างชาติที่ภาษาอังกฤษยังไม่ดีมากพอที่จะเข้าร่วมเรียนกับนักเรียนอเมริกันได้ และในบางโรงเรียน นักเรียนจะต้องสอบเข้า หรือมีผลสอบวัดระดับภาษามาก่อนด้วย  iHost…
Read more

คอร์สเรียนภาษา USA

สหรัฐอเมริกามีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ ที่มีแหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ดังๆ ให้เช็คอิน แถบชนบทที่เป็นอเมริกันสไตล์ และสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์แบบใดที่คุณกำลังมองหาคุณสามารถหาได้ในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าคุณจะเลือกเมืองไหน ก็ได้ประสบการณ์ให้จดจำที่แตกต่างกัน จะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเพื่อนใหม่จากทั่วโลก ในขณะทีเดินทางได้ทั่วสหรัฐอเมริกาและเพลิดเพลินกับสังคมที่หลากหลาย

เรียนภาษาทั่วโลกกับ Kaplan

หากกำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ แต่ยังไม่รู้จะไปประเทศไหนดีขอแนะนำสถาบันภาษา Kaplan ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการสอนภาษาระดับโลก

วีซ่าอเมริกา

ขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา หลังจากที่น้องๆ ได้ตอบรับจากโครงการ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนที่ต้องทำวีซ่า เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยน้องๆ ในการยื่นเรื่อง ทำเอกสาร ทุกขั้นตอน น้องๆ สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ได้ตามนี้