เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

Aidanfield Christian School

โรงเรียน Aidanfield Christian School ตั้งอยู่ชานเมืองทางตอนใต้ของเมือง Christchurch เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนตั้งแต่ year 1 ถึง year 10 ด้วยความที่โรงเรียนตั้งอยู่นอกเมืองออกมาทำให้ได้บรรยากาศของธรรมชาติ แต่ก็ไม่ได้ห่างจากความเป็นเมืองมากเกินไป ห้องเรียนของโรงเรียนจะมีนักเรียนจำนวนไม่มากประมาณ 17-27 คน ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด นักเรียนกว่า 85% ของโรงเรียนมีผลสอบวัดระดับสูงกว่ามาตรฐานของประเทศนิวซีแลนด์ และมีวิชาให้เลือกเรียนหลากหลายทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี

โรงเรียนรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียน และมีบริการจัดหาที่พักแบบ homestay ด้วย โรงเรียนแบ่งชั้นปีออกเป็น 4 เทอม โดยจะเปิดเทอมแรกประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ และจบเทอม 4 ช่วงกลางเดือนธันวาคม นักเรียนไทยสามารถเข้าเรียนได้ระหว่างชั้นปี โดยทางโรงเรียนจะพิจารณาจากอายุของนักเรียนเป็นหลัก นักเรียนจะต้องชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนด้วย

ค่าใช้จ่าย (International student fees)

http://www.aidanfield.school.nz/DataStore/Pages/PAGE_156/Docs/Documents/6d2ff360-4a0a-405a-82ea-d1129bf9e0db-Pricing%20individual%20and%20families.pdf

บริการของเรา

1. ช่วยจัดหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการ ทั้งด้านงบประมาณ คุณภาพ และลักษณะของโรงเรียน
2. ช่วยจัดการด้านเอกสาร กรอกใบสมัคร ประสานงานกับโรงเรียน 
3. ประสานงานด้านการจัดหาที่พัก (สำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่กับ Host Family)
4. ดำเนินการช่วยเหลือด้านการยื่นเอกสารวีซ่า ตลอดจนตั๋วเครื่องบิน และการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
5. มีเจ้าหน้าที่ (Counselor) ช่วยเหลือและดูแลน้องๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศสำหรับโรงเรียนอื่นๆหรือรายละเอียดเพิ่มเติมและค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 098-515-0815 Facebook: iHost Thailand หรือ Line ID: ihostthailand

Share