USA High School

เรียนต่อมัธยมประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกา จะเริ่มต้นที่ Grade 9 หรือ Grade 10 ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐ และจะเรียนจนถึง Grade 12 เพื่อจบ high shcool diploma ในบางโรงเรียนจะมีเรียนถึง Grade 13 หรือ Preparation year สำหรับเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย Top Rank หรือ มหาวิทยาลัยในเครือ Ivy League ที่มีการแข่งขันกันสูง

สำหรับนักเรียนต่างชาติ หากต้องการเรียนจบได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายจากสหรัฐอเมริกา ตามกฏแล้วจะต้องเรียนจบจากโรงเรียนที่สามารถออกเอกสารวีซ่าประเภท F1 ให้ได้ และจะต้องเรียนอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา

นักเรียนไทย ส่วนใหญ่ถ้าย้ายจากโรงเรียนไทย ควรจะต้องเริ่มเรียนที่ Grade 9. หรือ Grade 10 เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการปรับภาษาและปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาใหม่

นักเรียนบางโรงเรียน จะมีหลักสูตรปรับภาษา (ESL Program) ให้กับนักเรียนต่างชาติที่ภาษาอังกฤษยังไม่ดีมากพอที่จะเข้าร่วมเรียนกับนักเรียนอเมริกันได้ และในบางโรงเรียน นักเรียนจะต้องสอบเข้า หรือมีผลสอบวัดระดับภาษามาก่อนด้วย 

iHost มีโรงเรียนแบบไหนให้เลือกบ้าง?

 1. โรงเรียนประจำ (Boarding School)
  โดยทั่วไปจะเป็นโรงเรียนเอกชน ทางโรงเรียนจะมีที่พัก และมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องอาหาร เรื่องความเป็นอยู่ให้นักเรียนตลอดระยะเวลาเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชอบทำกิจกรรมอยู่กับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน 
 2. โรงเรียนแบบไป-กลับ (Day school)
  2.1 โรงเรียนเอกชน
  2.2 โรงเรียนรัฐบาล

  นักเรียนจะเรียนที่โรงเรียน และพักอาศัยอยู่กับโฮสแฟมิลี่ (host family) ที่ทางองค์กรเป็นผู้จัดให้ โดยที่นักเรียนสามารถระบุโฮสแฟมิลี่ที่ต้องการได้ (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) และโฮสแฟมิลี่ที่นักเรียนพักอาศัยด้วย จะเป็นผู้จัดอาหารให้อย่างน้อย 2 มื้อ คือ มือเช้า และเย็น ส่วนอาหารกลางวัน บางโรงเรียนสามารถซื้อได้ที่โรงเรียน หรือให้นักเรียนแพ็คมาจากบ้านโฮสแฟมิลี่

หลักสูตรระดับมัธยมปลาย

ปกติโรงเรียนมัธยมปลายที่สหรัฐ จะมีหลักสูตรมัธยมศึกษาปกติ หลักสูตร AP และหลักสูตร IB ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน และบางโรงเรียนยังมีหลักสูตรพิเศษ เช่น หลักสูตร STEM หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่สนใจด้านกีฬา ศิลปะ การแสดง เป็นต้น 

ข้อดีชองการเรียนไปเรียน High School ที่สหรัฐอเมริกา

 1. วุฒิมัธยมปลายจากสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 2. นักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อปริญญาตรี จะได้มีเวลาปรับตัว ปรับภาษา ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
 3. สามารถเลือกโรงเรียนได้จากหลายร้อยโรงเรียน ตรงตามความต้องการ ทั้งงบประมาณ เมืองที่ชอบ และหลักสูตรที่ชอบ
 4. นักเรียนได้มีโอกาสในการเปิดโลกทัศน์ ได้รู้จักเพื่อนที่มาจากต่างสังคมและวัฒนธรรม
 5. มีช่องทางเปิดกว้างในการเรียนต่อ และการทำงานในอนาคต 

ตัวอย่าง High school 

 1. The Knox School, New York.      (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี $60,000 USD)
 2. CATS College, Boston       (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี $55,000 USD) *มีทุนการศึกษาสูงสุด 100%
 3. Southwestern Academy, California       (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี $51,500 USD)
 4. The New Man School, Massachusetts       (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี $41,000 USD)
 5. Lake Mary Preparatory School, Florida     (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี $35,950 USD)
 6. Lake Placid Central Public School, New York (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี $19,950 USD)
 7. American Falls High School, ID (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี $19,950 USD)
 8. Althoff Catholic School, IL (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี $19,950 USD)
 9. McDonell Central Catholic High School, WI (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี $19,950 USD)
 10. Lakeview School District, MI (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี $19,950 USD)

บริการของเรา

1. ช่วยจัดหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการ ทั้งด้านงบประมาณ คุณภาพ และลักษณะของโรงเรียน
2. ช่วยจัดการด้านเอกสาร กรอกใบสมัคร ประสานงานกับโรงเรียน 
3. ประสานงานด้านการจัดหาที่พัก (สำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่กับ Host Family)
4. ดำเนินการช่วยเหลือด้านการยื่นเอกสารวีซ่า ตลอดจนตั๋วเครื่องบิน และการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
5. มีเจ้าหน้าที่ (Counselor) ช่วยเหลือและดูแลน้องๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศรายละเอียดเพิ่มเติมและค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 098-515-0815

Facebook: iHost Thailand หรือ

Line ID: ihostthailand

Share