เรียนต่อ อเมริกา

ระบบการศึกษาอเมริกา แบ่งออกเป็นระดับดังนี้

1. ระดับอนุบาล ( Kindergarten) การศึกษาระดับนี้ ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ
2. ระดับประถมศึกษา (Elementary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 6 – 11 ปี มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถม 6)
3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 12 – 18 ปี (มัธยมปีที่ 1-6) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

3.1. โรงเรียนรัฐบาล นักเรียนทุนส่วนตัว มีสิทธิ์เรียนได้เป็นเวลา 1 ปี เท่านั้น
3.2. โรงเรียนเอกชน มี 3 รูปแบบ
     1) Independent School หรือ Prep. School เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
     2) Parochial School โรงเรียนศาสนาโรมันคาธอลิค
     3)   Bible School หรือ Christian School สอนศาสนาควบคู่กับวิชาการ
4. ระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับนี้ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
4.1. วิทยาลัย 2 ปี (Junior College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการสอนมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1) Transferable Program ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อปีที่ 3 ของวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีได้
2) Terminal/Occupational Program เป็นหลักสูตร 2 ปี เน้นทางวิชาชีพ ความสามารถในงานเทคนิค และงานกึ่งวิชาชีพ สำเร็จแล้วได้รับอนุปริญญา
4.2. วิทยาลัยประจำท้องถิ่น (Community College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษา  ตอนปลาย มีแบบแผนเดียวกับ Junior College เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
4.3. วิทยาลัย (College) หลักสูตร 4 ปี สำเร็จแล้วได้รับปริญญาตรี บางแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท
4.4. มหาวิทยาลัย (University) เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) ปริญญาโท (1 – 2 ปี) และปริญญาเอก (4 ปี) เน้นการสอนและการค้นคว้าวิจัยในแง่วิชาการ
4.5. สถาบันทางวิชาชีพ เป็นสถาบันทางวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะ เช่น แพทยศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น หลักสูตร 3-8 ปี แล้วแต่สาขาวิชา โดยปกตินักศึกษาจะเข้าศึกษาหลังจากที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้ว

ภาคการศึกษา
สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้ภาคการศึกษาหลายแบบแตกต่างกันออกไปขึ้นกับ ความต้องการของสถานศึกษา และความนิยมของท้องถิ่น ได้แก่
1. ระบบ Semester แบ่งเป็น 2 Semester ๆ ละ 16 – 18 สัปดาห์ และอาจมี 1 หรือ 2 summer session
1.1. Fall Semester เปิดประมาณกันยายนถึงกลางธันวาคม
1.2. Spring Semester เปิดประมาณมกราคมถึงกลางเมษายน
1.3. Summer Semester เปิดประมาณกลางพฤษภาคมถึงสิงหาคม
2.ระบบ Trimester แบ่งเป็น 3 เทอม ๆ ละ 3 เดือน
2.1. First เปิดประมาณกันยายนถึงธันวาคม
2.2. Second เปิดประมาณมกราคมถึงเมษายน
2.3. Third เปิดประมาณพฤษภาคมถึงสิงหาคม
3. ระบบ 4-1-4 แบ่งภาคเรียนเป็น 2 เทอม (Semester) เทอมละ 15 สัปดาห์ คั่นด้วยเทอมสั้น ๆ เรียกว่า Mini-term หรือ Interim เทอมสั้นนี้ มีระยะเวลาเรียน 1 เดือน
3.1. Fall เปิดประมาณกันยายนถึงธันวาคม
3.2. Mini-term หรือ Interim เปิดประมาณมกราคม ( 1 เดือน )
3.3. Spring เปิดประมาณกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม

ที่มา: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เราสามารถสมัครให้นักเรียนได้

รัฐ Alabama
Alabama State University
Jacksonville State University
Jefferson State Community College
The University of Alabama
The University of Alabama in Huntsville
The University of West Alabama
University of Alabama at Birmingham
University of North Alabama
University of South Alabama

รัฐ Arizona
Arizona State University

รัฐ California
Butte Community College
California Lutheran University
California State University, Chico
California State University, Stanislaus
Claremont Graduate University
College of Marin
College of the Desert
Colleges of Contra Costa
Humboldt State University
LA City College
Lake Tahoe Community College
Lincoln University 
MiraCosta College
Moorpark College
Mt. San Antonio College
Rancho Santiago CCD-International Program
San Francisco State University
San Jose City College
Santa Rosa Junior College
Santa Monica College
UC Davis Continuing Education, International
UCLA Extension
University Bridge
Ventura College

รัฐ Connecticut 
Eastern Connecticut State University
Goodwin College
Sacred Heart University

รัฐ Delaware
Wilmington University

รัฐ Florida

Hillsborough Community College
Saint Leo University
St. Petersburg College
Valencia College
Full Sail University

รัฐ Georgia

Columbus State University
Georgia State University-Intensive English Program
Georgia Tech Language Institute
University of West Georgia

รัฐ Hawaii
Hawaii Pacific University

รัฐ Idaho
University of Idaho (Navitas)
Lewis-Clark State College
University of Idaho

รัฐ Illinois 
College of Lake County
Illinois Institute of Technology
Millikin University
North Central College

รัฐ Indiana
Indiana Tech
Valparaiso University

รัฐ Iowa
Mount Mercy University
Upper Iowa University

รัฐ Massachusetts
Assumption College
Bay Path University
Elms College
Fisher College
Merrimack College
Northeastern University
On Campus USA
Salem State University
Springfield College
Western New England University
Worcester Academy
University of Massachusetts, Lowell

รัฐ Michigan
Hope College
Saginaw Valley State University

รัฐ Minnesota 
Bemidji State University

รัฐ Mississippi
The University of Southern Mississippi

รัฐ Nevada
College of Southern Nevada

รัฐ New York
Alfred University
Binghamton University
Buffalo Seminary
Canisius College
D Youville College
College of Staten Island (ELI)
Genesee Community College
Jamestown Community College SUNY
John Jay College of Criminal Justice
Long Island University
LIM College
Marist College
New York University 
Pace University
St Thomas Aquinas College
State University of New York at Geneseo
State University of New York at New Paltz
State University of New York at Oneonta
State University of New York at Oswego
State University of New York Polytechnic Institute
Stony Brook University
SUNY Broome Community College
SUNY Fulton Montgomery Community College
SUNY Mohawk Valley Community College
Syracuse University (ELI)
The College of State Rose
Touro College Graduate School of Technology

รัฐ North Carolina
University of North Carolina at Wilmington

รัฐ Ohio
Ashland University
Cleveland State University
Grand River Academy
Kent State University
Ohio University
The University of Toledo
University of Mount Union
Xavier University

รัฐ Oklahoma
Oklahoma City University

รัฐ Oregon
Chemeketa Community College
Clakamas Community College
Lane Community College
Linn Benton Community College
Mt Hood Community College
Oregon State University
Pacific Northwest College of Art
Portland State University
Southern Oregon University
Warner Pacific College
University of Oregon

รัฐ Pennsylvania
Allegheny College
Drexel University (ELC)
Indiana University of Pennsylvania
King’s College
Millersville University (ELI)
The University of Scranton

รัฐ South Carolina
Charleston Southern University

รัฐ Tennessee
Austin Peay State University
Carson-Newman University
Lincoln Memorial University
Middle Tennessee State University
Tennessee Technological University
The University of Memphis
The University of Tennessee at Martin

รัฐ Texas
Alamo Colleges
HOFT Institute
Texas Intensive English Program (TIEP)
University of Mary Hardin-Baylor
University of North Texas
UT Tyler Intensive English Language Institute

รัฐ Utah
The University of Utah Asia Campus

รัฐ Vermont
Saint Michael’s College

รัฐ Virginia
Virginia Tech

รัฐ Washington
Cascadia College
Central Washington University
Centralia College
City University of Seattle
Clark College
Clover Park Technical College
Community Colleges of Spokane
Eastern Washington University
Edmonds Community College
Everett Community College
Gonzaga University
Lake Washington Institute of Technology
Lower Columbia College
Olympic College
Seattle Central College
Seattle University
Shoreline Community College
Skagit Valley College
South Puget Sound Community College
South Seattle College
Tacoma Community College
The Northwest School
University of Washington (IELP)
Washington State University 

รัฐ Wisconsin
Herzing University 

รัฐ Wyoming
Northwest College

บริการของเรา

1. ช่วยจัดหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการ ทั้งด้านงบประมาณ คุณภาพ และลักษณะของโรงเรียน
2. ช่วยจัดการด้านเอกสาร กรอกใบสมัคร ประสานงานกับโรงเรียน 
3. ประสานงานด้านการจัดหาที่พัก (สำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่กับ Host Family)
4. ดำเนินการช่วยเหลือด้านการยื่นเอกสารวีซ่า ตลอดจนตั๋วเครื่องบิน และการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
5. มีเจ้าหน้าที่ (Counselor) ช่วยเหลือและดูแลน้องๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศสำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆหรือรายละเอียดเพิ่มเติมและค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 098-515-0815 Facebook: iHost Thailand หรือ Line ID: ihostthailand

Share